Държавата предлага за догодина прагът на бедност у нас да е 369 лв., като ръстът е с шест лева спрямо тази година.

По данни на Евростат през 2019 г. с доходи под линията на бедност са били над 1,3 млн. българи или 18,6% от населението.

Това съобщи социалният министър Деница Сачева на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес.

„По отношение на методиката за определяне на линията на бедност – това предложение, което сме направили, се отнася до това да можем да направим механизма адекватен по отношение на резки макроикономически движения.

Приели сме предложенията на синдикатите за промяна. Тоест, социалният министър да може да определя линията на бедност, когато има отрицателен БВП, също и да може да направи промяна, когато има по-благоприятни условия – когато има ръст.

В това отношение смятам, че това което правим, е да направим така, че линията на бедност да бъде адекватна на реалните социално-икономически условия за следващата година”, обясни тя.

Сачева подчерта, че за хората с увреждания няма подоходен критерии – тоест всички ще бъдат подкрепени.

Тя обърна внимание, че министърът на социалната политика няма еднолично да определя линията на бедност.

Това ще става след консултации на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и след гласуване.

„Отчитайки положителни страни, в сравнение с предната криза през 2009 година, имаме два пъти по-малко загубени работни места. В сравнение с другите антикризисни мерки, тази стартира най-бързо и имаше най-добър ефект като покритие. Сравнявайки се с другите европейски страни констатираме, че можеше да бъдем много по-добре. Нещо, за което предупредихме”, заяви Васил Велев.

Той обърна внимание, че за трето календарно тримесичие – от 1 юли до 30 септември, мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора е коренно различна.

Велев призова компаниите, които имат спад на доходите с повече от 20%,  да се възползват от тази мярка.

„Като цяло смятаме, че сме успели да подкрепим не само заетостта, но и доходът. Данните на НСИ го потвърждават. Средната работна заплата продължава да расте, независимо от стагнацията и от намаляването на заетите лица”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.