Транспортната комисия на Европейския парламент направи нова стъпка към приемането на пакета “Мобилност”.

Всички 85 поправки по текстовете бяха отхвърлени. Правилата за международните превози ще засегнат основно дейността на фирми от Източна Европа.

Основните искания на българските евродепутати бяха за връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици и ползването на седмичните почивки от водачите.

Евродепутатите продължиха работата си  с гласуване на отделните досиета по пакета, в това число за командироването и почивките на водачите.