Преходният период за новата Общо селскостопанска политика ще бъде 2 години.

Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на среща със земеделски производители, която се проведе в град Търговище.

Очаква се по време на предстоящия Съвет на министрите на земеделието през октомври да се постигне  общ подход в дебата за новата ОСП, по настояване на германското председателство.

Десислава Танева съобщи, че тогава страната ни ще проведе и двустранни срещи с германското председателство.

,,Те ще бъдат с цел да постигнем компромис и консенсус за озеленяването и искането им за задължителен бюджет за еко-схемите. Всички сме изправени пред предизвикателството как да намерим подходящите зелени мерки, които ще бъдат заложени в Стратегически план”, каза още земеделският министър.

Тя призова стопаните да бъдат активни и да изпращат предложения за приложими зелени практики в новия програмен период .

Пред над 50 стопани в Търговище, министър Танева припомни искането на страната ни и за повишаване или запазване на сегашните нива за обвързаната подкрепа.

,,Другото ни искане е запазване на националната преходна помощ, но с референтна дата 2018 г., за да бъде по-актуално подпомагането”, уточни още тя.

В срещата участие взе и Мария Христова, заместник-председател на Координационното звено за изготвяне на Стратегическия план за новата ОСП.

Тя запозна стопаните с напредъка на страната ни по изготвяне на Стратегическия план и детайлите за новата завишена условност и рамката за еко-схемите.

Мария Христова заяви, че до 11 октомври 2020 г. на мейла за консултации за новата ОСП cap@mzh.government.bg се приемат предложения по отношение на визията за екологизацията на ОСП и добри практики, които фермерите могат да изпълняват, а в същото време са и лесно приложими и контролируеми.