Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание, на което ще бъдат обсъдени проекти за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за лечебните заведения.

Сред предложенията за промени са даване на право на платен отпуск от два месеца за бащите до навършване на 8-годишна възраст на детето, както и признаване на времето на наборната военна служба за стаж за пенсия.

Бизнесът, синдикатите и правителството ще обсъдят внесените от социалния министър Георги Гьоков промени в Кодекса на труда, които дават право на нов вид платен отпуск за бащите от два месеца, който ще се ползва наведнъж или на части.

Ще бъде разгледан и внесен от финансовия министър Асен Василев проект, свързан с въвеждането в националното законодателство на мерки по прилагане на регламента относно т.нар. паневропески персонален пенсионен продукт.

Тристранният съвет ще обсъжда и внесено от ДПС предложение периодът на наборната военна служба или мирновременна алтернативна служба да се зачита за стаж за пенсия.

Движението предлага за действителен стаж за пенсиониране да се признава и времето, през което репресираните от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. са били в затвори, трудово-възпитателни общежития, лагери и места за задържане, както и времето, през което навършилите 16 години не са работили, когато са били интернирани, заселвани или изселвани.

На заседанието ще се обсъжда и предложение на ГЕРБ за заплатата на лекарите в държавните, общинските болници да е поне 3000 лв., на медицинските сестри и акушерките да е поне 2000 лв., а на санитарите – поне 1000 лв.