Министърът на правосъдието ще поиска информация, за да се направи анализ на дейността на специализираното правосъдие.

„Ще направя предложение до органите, които осъществяват специализираното правосъдие, да предоставят информация, не анализ, а статистически данни по най-важните въпроси, така че Министерството на правосъдието да започне изготвянето на свой анализ“, заяви министър проф. д-р Янаки Стоилов.

Идеята му е в отговор на решението на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), срокът за изготвяне на анализа от прокурорската колегия за дейността на специализираните прокуратури да е тримесечен.

Предложението какъв да е срокът за представянето на анализа на специализираните съдилища от Съдийската колегия на Съвета ще бъде представен на заседанието на Пленума идната седмица.

Министър Стоилов припомни, че неговото предложение е било анализите да са готови до края на месец юни, „за да могат гражданите и партиите, които ще участват в предстоящите избори, да разполагат с факти и анализ, за да оформят своите позиции по темата, която се дискутираше в предишното Народно събрание, а вероятно ще се обсъди и в следващото“.

Той коментира още, че от една страна вносителите на законодателните промени, целящи закриване на специализираните съдилища и прокуратури, искат да финализират този процес без становище на съдебната власт, а от друга мнозинството представители на ВСС са на мнение, че всичко в специализираното правосъдие е наред, но им трябва значително време, за да го докажат.

В Министерството на правосъдието се правят две категории проверки – на дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни средства и на дирекциите във ведомството, които ще приключат до 10-12 дни.