Сметната палата излезе със заключение – изборът на фирмата, която поддържа тол системата, не съответства на закона.

Това показвал и одитният доклад на договора между АПИ и частната компания. Заключенията са внесени в Народното събране.

Изводите на Сметната палата показват, че няма основание да се приеме, че въпросната фирма е без конкуренция, пише в доклада до депутатите.

Не може и да бъде установено как са изчислени планираните 118 милиона лева по договора между държавата и частната компания.