В Агенцията по вписванията, Инспекторатът към министъра на правосъдието и одитът установиха редица недостатъци и нарушения.

Това заяви правосъдният министър Янаки Стоилов, който представи отчет на свършената от министерството работа.

Поради тази причина министърът е освободил директора на Агенцията. На негово място се назначава Даниела Митева.

Европейската комисия е започнала процедура за нарушение и неизпълнение за свързването на търговския регистър към т.нар система БРИС, което е трябвало да стане преди 4 години. Забавило се е и създаването на регистъра за овластяването и пълномощията.

„Проведени бяха срещи с почти всички организации в правната сфера. По мое предложение ВСС прие да се изготви анализ за 10-годишен период на Специализираното правосъдие. Все още очаквам информация, която предстои да бъде дадена. Предложихме дискусия по предложения модел за нова съдебна карта. Всяка седмица организираме приемна за гражданите – практика, която доста години е била изоставена”, обясни министърът.

Сред дейностите, които Стоилов отчете, са срещата му с европейския прокурор Лаура Кьовеши, предложенията за промени по Плана за възстановяване и устойчивост, както и редица проверки, които той е възложил.

В сферата на българското гражданство Стоилов посочи, че се правят опити да се ускори процесът на изхода и на входа на системата.

„От момента на издаване на указа до издаване на документа минават 8-9 месеца. Това не само твърде много затруднява хората, но е и условие за създаване на лоши практики. С промяна на вътрешните правила и ангажиране на повече служители, този процес е значително ускорен. Надяваме се срокът да бъде сведен до месец. Подобен проблем има и при подаването на документите. Тъй като това става по електронен път, вече са запълнени сроковете за година напред”, каза още министърът.

Правосъдното министерство е установило неиздаване на около 10 нормативни акта, по някои от тях е започнала работа. Извършва се и проверка на големите обществени прочъки, като по тях все още няма резултати.

„Отсега може да се каже, че в някои случаи са извършени нецелесъобразни разходи. Вътрешният одит установи, че Агенцията по вписванията сключва договор с акционерно дружество. То определя цените, но в същото време е и изпълнител на договора. Стойността му е 1 млн. лв. без ДДС. При положение, че за подобна дейност в министерството има изградена система за видеонаблюдение на стойност под 100 хил .лв. без ДДС. Разликата е 10 пъти”, обясни Стоилов.

Той разкри и за друг случай за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за преустройство и ремонт на архивно помещение. За него са поискани 43 000 лв.

Стоилов отбеляза, че българските затворници, чрез лавките, са снабдени с най-качественото българско кафе, чиято цена от 8 лв. е стигнала до 30 лв. за килограм.

Снабдени са били също така с олекотени завивки и дезинфекционни материали на спиртна основа, което е забранено за внасяне в затворите.

„В заключение мога да кажа, че решаваме реалните проблеми чрез подобряване на организацията, повишаване на взискателността и темпото на работа. Стремим се да действаме от основата към върха”, посочи министърът.