Дадохме 10-дневен срок, в който и правителството, и браншовите организации трябва да свършат много работа.

Това каза Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията след срещата на служебния премиер с представители на туристическия бизнес и министри.

„Ще продължим да работим, както досега – протестно. В следващите дни ще депозираме нашите предложения в Министерството на туризма на база европейските практики“, каза Алибегов.

По думите му предстоят срещи с новите министри на икономката и финансите, на които ще изложат опасенията си и това, което искат да бъде променено в мярката „60/40“.

Министърът на туризма Стела Балтова от своя страна заяви, че на срещата всички са се обединили около няколко тези.

Най-важната от тях е, че държавата има нужда от работещ сектор „Туризъм“.

“Всички искат да работят, да не бъдат ограничавани и да дадат своя принос за развитието на икономиката в страната”, каза Балтова.

До 10 дни ще се направи втора среща, като през този период ще бъдат взети решения по три направления:

– да бъде потърсена възможност средствата, които са отделени за сектора в актуализирания бюджет, да бъдат използвани за стимулиране на ваксинационния процес. Страната ни има интерес от това да остане “зелена дестинация”, а изискването за това е да бъде постигнато ниво на ваксинация, което да позволи на чуждестранните туристи да пожелаят да посетят България;
– да се намери пакет от сертификати, които да удостоверяват сигурността на посетителите във всички места за настаняване, заведения за хранене и туристически обекти;
– още днес трябва да бъдат взети решения в перспектива 2022 г. – освен практически и финансово-икономически мерки.

„Ваксинацията е възможност за осигуряване на икономически растеж“,

категорична бе Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

„В този смисъл предложихме министърът на финансите да намери необходимата форма, под която средствата, които бяха заложени през актуализацията на бюджета, да бъдат използвани именно за осигуряване на стимули за ваксинация на гражданите“, каза Карастоянова.

Тя поясни, че от години Националният борд по туризъм настоява бюджетът на Министерството на туризма да бъде съществено увеличен в частта си за национален маркетинг и реклама.

Сред коментираните теми на срещата със Стефан Янев е била и гарантирането на устойчивост на туристическата индустрия през 2022 г., механизмът за който трябва да бъде изработен със състава на това служебно правителство, за да не се допусне загуба в БВП, обясни Карастоянова.

През следващите 10 дни трябва да бъдат готови и мерките, които ще направят възможно бизнесът да работи.

„Това става през инструментариум от различни видове тестове, които удостоверяват здравния статус на всички ползватели на публични услуги. Искаме този кръг от тестове да бъде прилаган не само за ползване на услуги в хотели и ресторанти, но и в други сектори. Не по-малко рискови са телекомите, банките и търговските обекти“, обясни Полина Карастоянова.