Всеки, който не е успял да си вземе изпита по кормуване 3 пъти, ще бъде пращан на нов курс.

Това е записано в Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата, която бе приета от кабинета в сряда.

Приеха Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата

Документът е разработен от работна група към Държавната агенция „Безопасност за движение по пътищата“ и предвижда промени, свързани с обучението на кандидат-шофьорите, както и на най-малките за основните правила на пътя.

В Концепцията е записано, че е важно до изпита да не бъдат допускани кандидати, които се явяват на принципа проба-грешкаи и използват изпитната фаза за самоподготовка. Затова се предлагат две опции за ограничаване на тези кандидати.

Едната е те да бъдат задължени да участват в допълнителни обучителни часове в областите, в които са констатирани слабости при кормуването. Втората е по-сериозна и предвижда въвеждането на забрана да се явяване на изпит повече от 3 пъти в рамките на 12 месеца. Ако за тези опити пък кандидатът не успее да вземе книжка, той автоматично ще трябва да кара отново целия шофьорски курс. За да не се стига до злоупотреби, в документа е записано, че важно условие е правилото за личната инициатива.

В документа е предвидено още „уеднаквяване“ на сложността на кормуването при кандидатите. За целта се предлага изпитите за категория „В“ да се държат в областните градове, като по този начин „ще са налице гаранции, че всички курсисти ще бъдат поставени при равни или поне сходни условия“. Според предложението по този начин сложността на изпита ще е такава, че да гарантира уменията на курсистите да се движат в населените места с оживен градски трафик.

Предвижда се и изграждане на Информационна система за контрол на изпита, която да осигури честен и безпристрастен изпит.

Друго от измененията, планирани в концепцията, е разработването на единна програма за обучение на автоинструктори и изпитващи, съвместно с университетите.

Предвижда се задължителното обучение да обхване децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование като се направи анализ на образователните ресурси и необходимостта от актуализация на обучителните програми.

Обръща се внимание на педагогическите състави като се подчертава нуждата от повишаване на тяхната квалификация за преподаване на специфичната материя.

Сред включените промени е структуриране на система, която да предлага обратна връзка от обучението по безопасност на движението по пътищата.

Акцентира се и на нуждата от развитие и разширяване на материалната база, както и разработване на интерактивни ресурси, които да подпомогнат обучителния процес.

Концепцията предвижда още джигитите, които правят системни нарушения, както и хората с хронични заболявания, които могат да ги направят опасни зад волана, ще бъдат пращани на проверочни.

Ученици, които са преминали успешно през часовете по „Безопасност на движението“ също ще могат да се обучават в шофьорски курсове.

Освен това в него се предлага и разширяване на обучението в системата на средното образование по транспортни специалности.

Това може да се случи като се разшири приемът в паралелки както в професионалните гимназии по транспорт в страната, така и в други средни училища, особено в райони с по-висока безработица.