Превозвачите ще анулират действащите абонаметни карти на ученици и пенсионери, ако са със срок на валидност повече от един месец, и ще им върнат разликата между старата и новата, по-ниска цена, която ще влезе в сила от 1 февруари.

Това става ясно от обнародваното в “Държавен вестник” постановление на Министерски съвет за новата схема за подпомагане на транспортните разходи за учащите се и пенсионерите.

От 1 февруари до 31 декември 2023 г. пътуването на деца до 10 г. в обществения транспорт ще бъде безплатно.

За ученици, студенти и докторанти намалението на абонаментите карти за транспорт ще бъде със 70%, а за пенсионерите – с 40%. В момента тези категории пътници ползват 20% намаление, като по решение на някои общини отстъпката може да е по-голяма.

За децата до 10-годишна възраст ще се издава карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния, се посочва в постановлението. Билетът с нулева стойност ще се издава срещу предоставяне на акт за раждане на детето.

За учениците и пенсионерите намаленията ще бъдат отразени в абонаментните карти за основните градски линии и в картите за пътувания по междуселищните.

Всеки месец превозвачите ще подават до кметовете на общините опис на стойността на абонаментните карти на трите групи подпомагани лица и справка за изминатия пробег, и съответно ще получават компенсация за тези намаления. Бюджетът на схемата е 73 млн. лв.