С пълно мнозинство парламентът гласува оставката на Сотир Цацаров.

Точката бе включена в дневния ред за днешното пленарно заседание на парламента.

Припомняме, че бившият главен прокурор подаде оставка от председателския пост в КПКОНПИ на 17 януари 2022 г.

генерал агрохимикали

Той я депозира в Народното събрание, но поиска да бъде освободен от 1 март.

Ден по-късно достъпът му до класифицирана информация бе отнет.

В мотивите за отнемане на допуска е било записано, че “лицето е извършило нарушение на закона или на подзаконовите актове по прилагането му, което е създало опасност от възникване или е довело до значителни вреди за интересите на държавата, организациите или лицата в областта на защитата на класифицираната информация”.