Русенският университет „Ангел Кънчев” сключи споразумение за сътрудничество с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, което обхваща дейности, свързани с учебния процес, научните изследвания, проектната дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения.

Целта на споразумението е повишаване на ефективността на образователната, научно-изследователската и развойната дейност в областта на енергетиката и сектора за сигурност, основаващи се на съвместно използване на човешките и материалните ресурси и постигнатите резултати от университета и дружеството, съобщават от университета.

Русенският университет ще подготвя студентите в области и специалности, пряко свързани с енергетиката и националната сигурност, която да позволи тяхната успешна реализация в дружеството. Висшето училище ще провежда и обучения за повишаване на квалификацията на работници и служители от дружеството в областите на висшето образование, за които е акредитиран университетът, включително в тези, свързани с ядрената енергетика.