Родители на деца до 12 г. вече ще могат да ползват болничен, за да се грижат за тях, ако те са върнати от училище или детска градина и са поставени под карантина.

Това каза здравният министър д-р Асен Меджидиев след края на заседанието в МС.

„Аз се извинявам, че министерството забави наредбата, но имаше доста работа по нея“, заяви д-р Меджидиев.

За още 31 заболявания ще се дава пожизнен ТЕЛК. В оценката вече няма да се взема предвид само водещото заболяване, т.е. ще се отчита и процента на неработоспособност на съпътстващите заболявания.

„Постъпиха изключително много предложения от НПО, от хора с увреждания и бяхме длъжни да се съобразим с тях за изготвянето на промените в Наредбата за медицинска експертиза. Направихме нещо много добро за хората с увреждания, което много ще помогне“, каза още д-р Меджидиев.

От думите му стана ясно, че хората с психични заболявания под 90% също вече ще имат право на чужда помощ. Това е свързано с друга промяна в наредбата. Освен това ще има и последваща промяна в ТЕЛК комисиите, като ще бъде дадена възможност за много повече експерти да преценяват и да правят експертизата.

„Гласувахме и Националната промяна за ваксина профилактика на сезонния грип и пневмококовите инфекции за хора на и под 65- годишна възраст“, заяви още д-р Меджидиев.