26 000 души са заявили помощ за първокласници, а 17 000 – за осмокласници. Срокът за подаване на заявления е 15 октомври.

Родителите ще получат 300 лева на два пъти, но трябва да представят бележка, че детето е записано в училище. Ако децата имат 5 неизвинени отсъствия, родителите трябва да връщат получените суми.

Миналата година това се е наложило при 660 родители на първокласници и 1500 – на осмокласници. Това е казала за Нова ТВ зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.

“Сумите и коефициентите за социалните помощи бяха увеличени. Те трябва да бъдат обвързани с линията на бедност”, категорична е Клисурска.

По думите й със споразумението между социалното и земеделското министерство ще бъдат подпомогнати нуждаещите се от по-евтини дърва.

“Интересът към целевата помощ е доста голям – над 260 000 души са поискали такава, а за повече от 160 000 вече има издадени заповеди. Помощта е в размер на 623,55 лв. Дървата ще бъдат раздадени по места. Кампанията ще продължи до 31 октомври. Предвиждаме да бъдат обхванати 310 000 души. Ако останат средства, бихме могли да дадем и допълнителна подкрепа”, е съобщила Клисурска.