643 заявления от работодатели са постъпили в Агенцията по заетостта за компенсация от държавата за запазване на работните места по схемата 60:40 за периода на извънредното положение.

Това е почти двойно увеличение спрямо последния работен ден на миналата седмица.

Фирмите са посочили, че искат да получат помощ за осигуряване на доходите на 7231 свои служители.

Те са предимно микро и малки предприятия в секторите „Ресторантьорство“, „Хотелиерство“, „Преработваща промишленост“.

Сред тях има ресторанти, питейни заведения и такива за бързо хранене, както и цехове за изработка на мебели.