Това става ясно от отчета на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 г. новото правителство конституира Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Инициативата бе лично на вицепремиерa Калина Константинова, която застана начело на Съвета.

Още на 1 март се състоя и първото извънредно заседание на Съвета, на което членовете взеха първото много важно решение: веднага да бъде създаден механизъм за ежеседмична координация между МС, институции и граждански организации, които активно подпомагат украинските бежанци в България. Над 50 организации регулярно се включваха в тези срещи.

генерал агрохимикали

„Повече от 10 години гражданските организации в България се борим за това да има на най-високо ниво в изпълнителната власт пространство не само за диалог, но и за съвместна работа между организации и властта – за да работим заедно за една по-добра среда за гражданските права и свободи в България. Конституирането най-накрая на СРГО през март 2022 г. с 14 избрани представители от самите граждански организации бе крачка в правилната посока за това да имаме по-независимо и проспериращо гражданско общество. Все пак, след първата крачка има много дълъг и стръмен път пред нас към това да създадем промяна, която тук и сега да може да бъде почувствана от граждански активните хора. Оставаме с надеждата, че лентата назад не може да бъде върната“, споделя Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право.

„Съветът за развитие на гражданското общество е създаден, за да може да се даде тласък на политиката за подкрепа развитието на гражданското общество. Така е записано в закона и се радвам, че за четири месеца успяхме да поставим началото на толкова много задачи, за които активният граждански сектор е чакал повече от десетилетие“, коментира председателят на Съвета и вицепремиер по ефективно Калина Константинова.

Само за четири месеца, и то в изключително сложна и провокативна политическа, социална и икономическа среда Съветът успя да:

  • Изработи и приеме механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански организации, които да служат за пример на другите държавни институции;
  • Приеме плътна и интензивна програма за работа до края на година, която включва ясни и прозрачни критерии за финансиране на неправителствени организации и закона за доброволчеството.
  • Даде препоръки за това как се комуникира информацията на правителствения сайт за Украйна ukraina.gov.bg;
  • Аргументира създаването на специална Работна група с Министерство на финансите и други ангажирани институции за създаване на механизъм за финансиране на граждански организации.

„В последните години държавата явно неглижираше своите активни граждани и това е причината да няма нито един адекватен национален механизъм за взаимодействие и финансова подкрепа на граждански организации в България. За пръв път в екипа на това правителство има хора, които разпознават в гражданския сектор безценен ресурс за развитие на обществото. За нас е изключителен приоритет да направим така, че гражданите и техните организации да бъдат подкрепени, за да се превърнат в равностоен партньор на държавата и точен барометър за „здравето“ на институциите“, коментира Красимира Величкова, съветник в кабинета на вицепремиера Калина Константинова и дългогодишен ярък представител на гражданския сектор.

В рамките на следващите заседания на СРГО предстои да се изработи и приеме механизма за финансиране на граждански инициативи от националния бюджет, както и да се проведат  широки обществени консултации по уредбата за доброволчеството.