В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността, Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира по повод медийни публикации, отнасящи се за 3-годишно дете, което се бори за живота си след инцидент с футболна врата, станал на 03.06.2021 г. на футболно игрище в асеновградския кв. “Долни Воден”.

ВАП прецени, че с оглед обезпечаване живота и здравето на гражданите и предвид задълженията на кметовете на общини по чл. 67 от НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. на МРРБ за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, с оглед безопасността на същите на територията на общините в цялата страна, се налага чрез апелативните, окръжните и районните прокуратури да бъдат разпоредени проверки по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

При осъществяването им е необходимо контролните органи да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки с цел защита сигурността на населението.

Обобщените резултати от проверките следва да бъдат докладвани на ВАП в кратък срок.

По случая с пострадалото дете в Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство.