До 14.06.2020 г. в сградите на Национална агенция за приходите задължително се спазват всички противоепидемични мерки, въведени със заповедта на министъра на здравеопазването на Република България.

Съгласно  Заповед на изпълнителния директор на НАП за задължително спазване на противоепидемичните мерки при работа с клиенти в сградите на приходната агенция е необходимо:

– Да се спазва дистанция от 1,5 м. на място в сградите на НАП.

– Всички клиенти, при влизане и по време на престоя си в сграда на НАП, е необходимо да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата.

– При непосредствен контакт с клиенти, служителите на НАП използват защитна маска за лице или предпазен шлем, там където няма пластмасови прегради.

На всеки два часа се извършва дезинфекция на помещенията и повърхностите, вкл. билетни устройства, ПОС терминали и др.