Министерството на финансите, Асоциацията на банките в България и Сдружението на колекторските агенции изразиха силно негативно становище по общото предложение на ГЕРБ и НФСБ за създаване на 10-годишна „абсолютна давност“ за дълговете на физическите лица към частни кредитори.

Според ведомството на Владислав Горанов има проблем със срока на „абсолютната давност“, който ще създаде проблем, особено при ипотечното кредитиране, където заемите обикновено се отпускат с доста по-дълъг срок на погасяване. „В случай че срокът на абсолютната погасителна давност е по-кратък от срока на самия кредит, за недобросъвестния длъжник би имало стимул да спре да плащанията по кредита и задължението му да стане предсрочно изискуемо (напр. ако междувременно се е „освободил“ от секвестируемото си имущество)“, пише в становището на министерството по законопроекта на управляващите.

МФ също така посочва, че има риск от повишаване на лихвите по кредитите, ако се приема предложеният срок на давността. Причината е, че банките ще започнат да калкулират повече риск при определянето на цената на отпусканите кредити. Затова ведомството предлага, ако се запази тази давност, да се мисли за въвеждане на отделни хипотези за банковото кредитиране.

Асоциацията на банките също е притеснена от срока, който според експертите ѝ е недостатъчен и трябва да е най-малко 15 години. В становището се посочва, че не може да се прави сравнение с абсолютната 10-годишна давност за публичните задължения, тъй като държавата разполага с по-голям инструментариум за събиране на своите вземания, пише economic.bg .

Също така се посочва, че ако тази „абсолютна давност“ важи само за нововъзникнали задължения, ще се получи неравнопоставеност спрямо старите договори, тъй като при тях не е била отчитана подобна хипотеза. В тази връзка АББ предлага срокът за влизане в сила на промените да се увеличи от 6 на 12 месеца след приемането му. Така кредиторите ще имат повече време да организират събирането на старите дългове.

От Асоциацията на колекторските агенции предупреждават, че със законопроекта ще бъдат ударени банките, които имат „огромно количество рискови експозиции в страната, които са недостатъчно обезпечени, качеството на обезпеченията не е добро, а уговорените лихвени проценти са сравнително ниски“. Според колекторите има много такива кредити, които са близо до 10-годишната давност, което означава, че кредиторите (в много случаи колекторските компании, които са купили портфолиата с дискаунт) няма да могат да си съберат парите.