Българската адвокатура е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията.

Съобщава Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет. Темата се обсъжда на националната конференция на адвокатите във Велико Търново, посветена на независимостта като ценност.

„Адвокатите са изключително притеснени това, което се прави, дали е достатъчно обмислено, дали е достатъчно направено по начин, по която трябва да бъде, защото законът е трайни обществени отношения – по дефиниция, а конституцията е най-трайните обществени отношения. За да се прави това, трябва да бъдем изключително внимателни. Ние не сме участвали в големите дискусии, които се правят по темата. Тепърва очаквам парламентът да ни покани, тепърва очаквам ние да си изградим позиция по тези въпроси“