Ахмед Доган

След жалба на Антикорупционния фонд (АКФ) и сенаторът в чешкия парламент Лукаш Вагенкнехт, Апелативна прокуратура София (АП) отмени отказа на Софийска градска прокуратура (СГП) да се разследва продажбата на “ТЕЦ Варна” ЕАД на фирма, контролирана от почетния председател на ДПС Ахмед Доган, съобщава АКФ.
Апелативна прокуратура постановява, че проверката на СГП е непълна и “не е даден отговор на всички изложени данни в сигнала на Вагенкнехт”. АП отменя постановлението за отказ за разследване на СГП като “неправилно и незаконосъобразно” и връща преписката на СГП за изпълнение на дадените указания. “Постановлението на Апелативна прокуратура потвърждава изложените в жалбата ни доводи, че СГП практически е неглижирала данните за сериозни нередности при продажбата, експлоатацията и осигуряването на студен резерв в случая ТЕЦ “Варна”, заявява адв. Лора Георгиева от АКФ. Историята на сделката Сигналът на АКФ и инж. Вагенкнехт от ноември 2019 г. алармира за съмнителни обстоятелства около продадената в края на 2017 г. “ТЕЦ Варна” ЕАД. Тогава държавната чешка компания ЧЕЗ продава централата на малката фирма “Сигда” ООД, собственост на децата на Данаил Папазов (министър в правителството на Орешарски) без никакъв предишен опит в енергетиката.

Компанията ЧЕЗ, инвестирала в централата най-малко 306 милиона евро, я продава на загуба – за 48 милиона евро, с 20 млн. евро кешови наличности и прилежащо пристанище със стратегическо значение – “Пристанище ТЕЦ Езерово”. Официалната причина за подозрително ниската продажна цена е лошото техническо състояние на централата и невъзможността ѝ да работи и носи печалба при спазване на екологичните норми. Четири дни след сделката от 20.12.2017 г. новият собственик “Сигда” ООД преоценява активите на централата на 275 млн. лв. В резултат, на 31.12.2017 г. ТЕЦ-ът излиза на печалба от 60 млн. лв., като от тях 30 млн. лв. се разпределят като дивидент за сметка на кешовите наличности, получени от ЧЕЗ. По-малко от година и половина след продажбата, само недвижимите имоти, собственост на “ТЕЦ Варна”, включително парцелите на пристанището са оценени от независим оценител на стойност 32 млн. евро, като апортна вноска в новосъздадено дъщерно дружество на “ТЕЦ Варна” ЕАД – “Пристанище ТЕЦ Езерово” ЕАД. Видно и от Постановлението на Апелативна прокуратура, през 2016 г. и 2017 г. няколко проверки на място от Агенцията по приватизация, министърът на околната среда и водите, и министърът на енергетиката са установили, че към този момент централата не работи и не са предприети действия за екологизацията ѝ. В същото време, екологизацията на централата, в съответствие с европейското и национално законодателство е била задължително условие за експлоатацията ѝ. Три месеца след продажбата, ТЕЦ “Варна” като с магия решава екологичните проблеми, които стоят в основата на спирането и продажбата ѝ. По твърденията на ръководството ѝ тя вече притежава едни от най-добрите екологични показатели сред електроцентралите в България. Светкавично след смяната на собствеността е започната и пристанищна дейност, като през август 2018 г. “Пристанище ТЕЦ Езерово” е лицензирано и функциониращо пристанище. Месеци след продажбата, свързаната с бившия транспортен министър и дългогодишен шеф на Пристанище “Варна” Данаил Папазов фирма “Сигда” ООД, е придобита от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На 07.08.2018 г. Ахмед Доган придобива 70 % от капитала на “Сигда” ООД срещу неизвестна цена. Малко след това топлоцентралата започва да получава милиони лева от българската държава, за да служи като “студен резерв” на българската енергетика. Само за 2018 г. ТЕЦ-ът получава най-малко 28 млн. лева без да работи. Плащанията за “студен резерв” към “ТЕЦ Варна” и свързаните с Христо Ковачки ТЕЦ “Бобов дол”, “Брикел” и “Топлофикация Русе” са спрени по лично нареждане на премиера Борисов през 2020 г. в разгара на протестите срещу правителството и главния прокурор, негодуващи срещу задкулисието ГЕРБ-ДПС.
В края на януари 2021 г. Върховната прокуратура на Чешката република започна разследване на обстоятелствата около сделката, в което се проверяват данните за възможни загуби в размер на 323 милиона евро, които държавната ЧЕЗ е претърпяла. Какво се променя от гледна точка на прокуратурата? В постановлението си АП потвърждава, че постановлението на по-долната инстанция оставя множество ключови неизяснени въпроси: 1. Какво е техническото състояние на ТЕЦ „Варна“ преди и след продажбата от ЧЕЗ на „Сигда“ ООД? Функционирала ли е централата и произвеждала ли е електричество? Ако да, на какво основание и с какво гориво? Бил ли е решен проблемът с покриването на екологичните норми, кога и по какъв начин? 2. Спазвала ли е централата задълженията си по договора за студен резерв с българската държава, по който само за 2018 г. е получила най-малко 28 млн. лева?

3. Налице ли са данни за трансфер на значителни средства между свързани лица при сключване на сделката между ЧЕЗ и „Сигда“? 4. Раздавани ли са дивиденти на акционерите на ТЕЦ „Варна“ за 2017 г., на кои лица, в какъв размер и платени ли са съответните данъци? 5. Продали ли са Станислав Папазов и Ивелина Папазова (децата на Данаил Папазов) дялове от капитала на „Сигда“ ООД на почетния председател на ДПС Ахмед Доган и на каква стойност? При продажбата налични ли са документи, удостоверяващи произхода на средства за придобиването на съответните дялове? Апелативна прокуратура е дала указания за разпит на собствениците на „Сигда“ ООД, както и на представител на ръководството на ЧЕЗ в България.