През месец юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар.

В област Монтана над 4000 души са сменили личния си лекар през 2023 г.

Тези, които желаят да сменят личния си лекар, не е нужно да посещават стария си такъв, за да предприемат действия по смяната му. Достатъчно е да отидат при новия си личен лекар и да попълнят формуляр. А ако имат елекронен подпис това може да се случи и онлайн.

Има случаи, при които може да се смени личният лекар през цялата година – когато пациентът смени постоянния си адрес, когато личният лекар прекрати практиката си или не може трайно да упражнява професията си.

Друго време, в което можем да сменим личния си лекар е декември месец.