Месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се повишава от следващата година. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, качен за обществено обсъждане.

За деца до 3 години се предвижда помощта да се увеличи до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход. За тази година той е в размер на 75 лева, като за следващата се очаква сумата да остане същата.

Увеличава се и месечна помощ за деца, настанени за отглеждане при роднини и близки. Отново, ако са до 3 години, ще получават до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход или 300 лева.

Предвижда се и повишаване на добавката към месечните помощи и средства за децата с трайни увреждания от 75% от гарантирания минимален доход на 120% от него. Предлага се тези промени да влязат в сила от 1 януари 2021 г.

Намалява си и административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ, като те вече ще могат да подават заявления-декларации не по постоянен, а по настоящ адрес.