Министерството на туризма ще подкрепи пред Министерството на образованието и науката идеята на асоциацията да се създаде система от ваучери по 100 лв. за всяко дете за такива пътувания.

Това стана ясно след проведена среща на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова с председателя на Националната асоциация за детски и младежки туризъм Гина Шоева и членове на Управителния съвет на организацията.

Бяха коментирани промените в Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Предложенията на сдружението в краткосрочен и дългосрочен план са взети под внимание от междуведомствената работна група.

„Предстои текстът да се приеме  от Министерския съвет в най-близко време по съвместно предложение на министъра на туризма и министъра на образованието и науката“, посочи вицепремиерът.

Според нея програмите за детските пътувания, зелените и ски училищата са от голямо значение за укрепване здравето на подрастващите и тяхната социализация.

Особено в условията на пандемия те биха могли да съчетават много добре училищните и извънкласните форми за подготовка.

Вицепремиерът посочи, че при последната среща преди ден с бизнеса в зимните курорти е била подчертана важността на този активен отдих.

„Мениджърите на хотели предложиха да се обмисли възможността да се комбинират ваканциите между балканските държави, за да се осигури по-голям приток на деца в курортите ни през всички сезони“, каза тя.

Министър Николова коментира подробности по икономическите и социалните мерки на правителството в подкрепа на туристическия бранш – чрез бюджета и с еврофинансиране.

„От тях фирмите за детски и младежки  пътувания следва непременно да се възползват, още повече че са доста облекчени като процедура. Те са сред най-пострадалите в отрасъла заради разрасналата се пандемия. Така бизнесът ще може по-бързо да се рестартира около началото на учебната година“, поясни тя.