Работна група от представители на лечебни заведения в болничната помощ и експерти в областта на здравеопазването предлага корекция на методиката, по която НЗОК разпределя болничните легла. В работната група влизат д-р Дечо Дечев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, д-р Явор Дренски, управител на Уни Хоспитал, Красимир Грудев, председател на УС на Националното сдружение на частните болници, адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация, д-р Цветелина Спиридонова, зам.-председател на Българската болнична асоциация и Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика.

Според предложението разпределението на леглата в различните специалности трябва да става на национален, а не на регионален принцип, като се въведе критерий „реална използваемост на леглата“ през предходната година. Така например, ако реалната използваемост на леглата от една специалност в дадена болница е под 60%, през следващата година 10% от неизползваните легла да се прехвърлят към други болници със съответните клиники и отделения, които имат над 70% използваемост за същата специалност. Предлага се първоначално новата методика да се въведе през 2023 г. пилотно само за няколко по-тесни специалности – например неврохирургия, детска хирургия, ревматология и др.

Предлага се още всяка болница чрез вътрешния си правилник да получи възможност текущо да пренасочва до 5% от леглата си, но не повече от 20 легла, от една специалност към друга, за да може да използва свободен капацитет, без това да повлиява на структурата на клиниките.

„Този механизъм вече работеше по време на пандемията от COVID-19 и доказа своята ефективност. И тази промяна е в полза на пациентите, тъй като се намалява рискът от отказани хоспитализации поради липса на места или от прехвърляне на пациенти от една болница в друга“, казват от работната група.

В мотивите към предложението е записано, че промяната е в интерес и на пациентите, и на работещите болници и може да се реализира в рамките на настоящия бюджет, без необходимост от законови промени и намеса на парламента и без промяна на общия брой легла по дадена специалност в национален мащаб.

„В момента разпределението на леглата по региони и специалности се прави от Областните комисии в рамките на областните здравни карти и по неясни и/или необективни, най-често исторически критерии. Не се отчита фактът, че има свободно движение на пациентите в цялата страна. Местожителството на даден пациент в определен град с нищо не го задължава да се лекува в местната болница. В резултат в едни болници се получават листи на чакащите за дадени специалности, а в други съответните отделения стоят с празни легла. Промените ще подобрят достъпа до желани от пациентите лечебни заведения, без да предизвикат опасност от закриване на дейности в по-малки болници в страната. В рамките на 3 г. системата ще се подреди по обективни критерии, нуждаещите се ще получат достъп до лечение, ще се ликвидират листите на чакащите и ще се даде стимул на здравните мениджъри да привличат специалисти, да развиват клиниките си, за да имат пациенти и респ. по-високо финансиране“, пише още в мотивите към предложението.

Ако предложението бъде прието, то това на практика означава, че се променя съществуващият ред, ползата от регионалните здравни каси ще е сведена до минимум, а Министерство на здравеопазването няма да има почти никаква роля при изготвянето на здравната карта.

Пълния текст на предложението може да видите тук.