„Министерството на земеделието предлага 60% национално съфинансиране за развитие на селските райони в проекта на Националния стратегически план, чрез който ще се прилага европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г.“

Това каза министърът на земеделието д-р Иван Иванов пред тематичната работна група, която обсъди Стратегическия план преди внасянето му в Министерския съвет.

Земеделският министър заяви, че вследствие на излизането на Великобритания от ЕС и намалението на общия бюджет за ОСП, и вследствие приемането на т. нар. „преходен регламент“, бюджетът за България в Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за 2023-2027 г. намалява повече от два пъти.

На разположение за новия програмен период са 1,4 млрд. евро от ЕЗФРСР при сегашните 3,1 млрд. евро за 2014-2022 г.

Ако беше запазен минималният процент национално съфинансиране (15%), на разположение в периода 2023-2027 г. биха били едва 1,7 млрд. евро общо публични средства за период от 7 години, при 3,8 млрд. евро общо публични средства за 11 години прилагане в периода 2014-2022 г.“, отчете министър Иванов.

Той обясни, че е видна драстичната разлика във финансирането и в тази връзка екипът е предложил на Министерския съвет да одобри 60% вместо 15% национално съфинансиране за селските райони с цел не само компенсиране на намаленото европейско финансиране, но и с цел инвестиране в земеделието и растеж на икономиката.

На годишна база финансирането за земеделските стопани се увеличава с 46% в новия период, каза министърът.

Той посочи, че бюджетът за периода 2014-2022 г. е 3 795 425 418 евро общо публични средства за 11 години (с прилагане до 2025 г.) или 345 038 674 евро годишно.

За периода 2023-2027 г. бюджетът за земеделие е 3 527 033 050 евро общо публични средства за 7 години ( с прилагане до 2029 г.) или 503 861 864 евро годишно, което е с 158 823 190 евро или 46% повече за година.

„Разликата е изключително голяма. С проекта, който предстои да бъде внесен в Европейската комисия, целим българският производител да е конкурентен на европейските земеделци“, допълни д-р Иван Иванов.

Министърът на земеделието съобщи още, че за периода 2014-2020 общо средствата за директни плащания са в размер на 5 353 826 372 евро, а за 2021-2027 те са 5 705 761 069 евро, като увеличението на пакета за директни плащания спрямо предходния период е 351 934 697 евро.

„Изработихме проекта на Стратегическия план, по който да вървим заедно. Ще има възможност за подпомагане на земеделските производители през целия път. Целта е да осигурим добавена стойност за българските производители и да върнем българския вкус на продуктите“, каза заместник-министърът на земеделието Момчил Неков.

Той посочи, че проектът на Стратегическия план гарантира балансирано подпомагане за секторите производство на плодове и зеленчуци и животновъдството, за да постигнем продоволствена независимост.

В последната Тематична работна група за обсъждане на Националния стратегически план се включиха 130 души, които обсъдиха интервенциите за биологично производство, зелени инвестиции и част от схемите за обвързано производство.

По изрично искане на България, подкрепена и от други държави членки, през периода 2023-2027 г. ще продължи прилагането на Преходна национална помощ за 12 хил. животновъди и около 6 хил. тютюнопроизводители.