Правителството одобри предложение до Народното събрание за промени в Закона за семейни помощи за деца.

С измененията се систематизира и прецизира нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители.

Начинът, по който е регламентирана тази подкрепа в момента, създава трудности при прилагането на закона и не отчита по най-добрия начин възможността помощите да се отпускат на деца с двама починали родители.

Съгласно промените те ще продължат да получават такава подкрепа по облекчен ред – без доходен тест, независимо дали имат или нямат право на наследствена пенсия от починал родител.