Населението на България към септември 2021 г. е 6 520 314 млн. души, това показват данните от предварителната оценка на “Преброяване 2021”.

“Предстои данните да бъдат уточняване след въвеждането на всички преброителни карти и няма да се случи преди март”, заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Само 34% от българите са се преброили електронно по време на кампанията, като това е една от причините обработката на данните да се забави.

“Отбелязва намаление на населението през последните четири преброявания. Найголямо е при преброяването през 2021 г. – с 844 000 души или с 11,5% по-малко сме спрямо 2011 г.”, заяви Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ в НСИ.

Тя допълни, че по-голямата част от това намаление се дължи на негативните демографски тенденции, отрицателният естествен прираст, а останалата част на негативното нетно салдо на външната миграция.

Половата структура се запазва – 52% от преброеното население са жени, а 47% мъже.

Какво още ни показват данните от предварителната оценка?

“Ако през 1992 г. 24% от населението е било до 17-годишна възраст, а 14% са били възрастните хора над 65 г. Сега е точно обратното – 14% население до 17 г. и 24% население над 65 г. Населението намалява и застарява. Има продължаващо обезлюдяване на определени територии от страната”, поясни Костова.

Увеличава се населението в градовете, 74% от населението на страната живее в тях. Спрямо преброяването през 2011 г. само София увеличава населението си с 14,7%. Всички останали области регистрират намаление на населението, като то варира между -8 и -26%.

В селата пък живеят 25,7% от населението на страната. Най-малка остава област Видин с население 74 000 души, а най-голяма област София с 1 480 000 души.

Жилищата в страната са 4 182 000 и се увеличават с 295 000 хиляди жилища спрямо 2011 г. Най-много жилища има в София, Пловдив, Бургас и Варна.

Сградите се увеличават с 36 000 (1,8%) спрямо 2011 г. Това се случва основно в градовете, където има развит туризъм: най-много във Варна, Бургас, Благоевград, Смолян Сградният фонд в селата намалява.

Окончателните данни ще бъдат оповестени до края на 2022 г.