Промените в Закона за съдебната власт бяха приети на първо четене в Правната комисия.

Парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси прие с 11 гласа “за”, нито един “против” и нито един “въздържал се” промени в Закона за съдебната власт, предложени от “Демократична България“, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури.

Решението и гласуването обаче бяха определени от повечето парламентарни групи като символично, тъй като мина на първо четене в комисията, а до второ четене изобщо няма да се стигне в рамките на този парламент.

Това е второто такова решение само за няколко месеца.

В предходното 45-то Народно събрание подобни поправки, отново предложени от “Демократична България, бяха гласувани и приети през пролетта, но заради краткото време останаха на същия етап – приети на първо четене в комисия по правни въпроси.