Здравната страна на кризата не мисля да я коментирам (има достатъчно истински и ФБ експерти по темата), но светът е изправен пред глобална икономическа катастрофа. Търговските вериги са разстроени, цели отрасли изпадат в депресия, отказите за почивки са повсеместни, полетите в Европа ще спрат до дни, карантини, затваряне на граници…

Това може да доведе до бедност и фалити. Вероятно кризата от 2008 ще ни се стори приказка. Още повече, че правителствата и централните банки ще се опитат да извадят скелетите от гардероба и да обвинят коронавируса за всичките си грехове.

Отдавна предупреждавам, че политиката на негативни лихви във време на растеж оставя ЕЦБ без муниции за справяне с бъдеща криза. Сега това е по-видно отвсякъде.

Следва имплозия на активите и пазарите на акции го показват ясно. Срив наполовина на имотите, особено в западните столици, въобще не е изключен. А и в някои сегменти в София. Банките в България вече са по-консервативни при отпускане на кредити.

Кешът отново е Цар!

Много е труден балансът между пълната карантина, за да се овладее вируса, и осигуряването на икономическа активност, така че къщата от карти да не се сгромоляса. Не е толкова просто да затвориш магазини, кафета, хотели, кръчми. Това са работни места, това са кредити, това е бизнес, това са човешки съдби. Със сигурност търговията трябва да върви, дори и ако движението на хора бъде ограничено. Европа може да се върне към корените си за известно време. Да бъде зона за свободна размяна на стоки.

Правителството е длъжно да облекчи хората и бизнесите, които ще пострадат от форсмажора. Ситуацията е динамична, но на първо време могат да се отложат с месец всички срокове за подаване на декларации – пред статистиката, Търговския регистър, по ДОД, данък печалба, одитирани отчети. Държавата може спокойно да си го позволи. Трябва да осигури що годе нормална работа за всеки бизнес, който не застрашава здравната сигурност. Редица фирми излизат в хоум офис, училищата може да провеждат дистанционни занятия, магазините и аптеките трябва да са пълни със стока, износът да върви. И да мислим за облекчения и спасяване на туризма и свързаните с него отрасли. Банкова ваканция за главници, кредитите към дружествата да не се преквалифицират със съответните гаранции от БНБ. Положението е много сериозно. Много е важно хората да не останат без средства и необходими ресурси, защото иначе може да настане хаос.

И още нещо. Светът ще стигне до извода, че са нужни по-къси търговски вериги. Това е огромен шанс за България. Производствената площадка на Европа може да се премести от Китай към нашия регион. Ще се спестят разходи по транспорта и с времето. Ще намалеят рисковете. Нужна е обща стратегия за това. Иначе Европа ще губи много.

Автор: Владислав Панев, Фейсбук