Бащите и осиновителите на дете до 8-годишна възраст вече имат право на нов платен отпуск от два месеца, за който ще получават обезщетение от 710 лева на месец – това предвиждат промени в Кодекса на труда, които са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.

За да може този отпуск да се ползва обаче, е необходимо правителството да приеме наредба, с която да се регламентира начинът на ползването му.