На 90 процента от автомобилите за контрол на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” вече са оборудвани с ПОС терминални устройства.

Те са свързани с електронната система за контрол на Агенцията, в която са генерирани и наказателните постановления. Чрез въвеждането на този метод на заплащане ще бъде повишена събираемостта на глобите и ще се намали административната тежест.

В случай, че нарушителят не желае да обжалва глобата, може да я плати веднага чрез ПОС терминал или по банков път в 14-дневен срок.

И в двата случая стойността на глобата се намалява с 20%.

Заместник-министърът на транспорта Димитър Недялков обясни:

 

“Това е направено най-вече за чуждите граждани, чуждите шофьори, които преминават през България, тъй като знаете, че е сложно за чужденец да намери съответната институция, а особено пък и ако са някъде между два града да речем, или в извън работно време, така че това е направено единствено и само с тази цел.

Също така е заложена отстъпка в рамките на 20% от наложената глоба, ако плати съответният нарушител в рамките на първите 14 дни”.