Увеличават размера на т.нар. „детски надбавки“. Това става ясно още от проекта на бюджет за годината, който се очаква да влезе в сила от април.

В момента за семействата с едно дете месечната помощ е 40 лв. Предложението е да се увеличи с 10 лв., т.е. да стане 50.

За две деца ръстът е с 20 лв., т.е. става от 90 на 110 лв. За три деца – с 30 лв. Така помощта за тях става от 135 на 165 лв. на месец. За семействата с четири деца увеличението също е с 30 лева – или от 145 става 175 лв.

Повишава се и доходният праг за получаване на месечната помощ, което означава, че повече семейства и деца ще имат право на нея. Прагът се увеличава със 100 лв., както за получаването на парите в пълния им размер, така и когато се изплащат 80% от него.

Това се налага, тъй като от една страна сегашният е под линията на бедност. От друга – с увеличението на минималната заплата, много семейства биха загубили правото да получават помощта.

От април се предлага по-висок доходен праг и за достъп до други две помощи – еднократната при бременност и месечната за дете до 1-годишна възраст.

С 35 лв. пък се вдига размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Така тя ще стане 150 лв.