„През изминалите повече от четири десетилетия АЕЦ “Козлодуй” е стожер на българската енергетика, осигуряващ повече от 30% от националното производство на електроенергия.“

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която проведе телефонен разговор с генералния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на ОИСР Уилям Магууд.

„За България ядрената енергия играе важна роля за осигуряване на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност“. 

Министър Петкова запозна г-н Магууд с процедурата за реализация на АЕЦ “Белене”, подчертавайки, че българската държава разглежда проекта като дългосрочно решение за осигуряване на чиста и надеждна енергия на достъпни цени и за гарантиране сигурността на енергийните доставки в целия регион.

Бъдещото членство на Република България в Агенцията за ядрена енергия от 1 януари 2021 г. също бе сред обсъжданите теми по време на разговора.

Решение за това бе взето от българското правителство в края на 2019 г.

Към момента разглеждането на българската кандидатура е приключило и всички страни членки на Агенцията са подкрепили България.

Предстои Съветът на ОИСР също да вземе решение.

Министър Петкова и Уилям Магууд обсъдиха и проекта за създаване на регионална инициатива за ядрен напредък в рамките на АЯЕ.

Проектът има за цел да обедини страните от региона на Централна и Източна Европа, заинтересовани от развитието на ядрената енергия за мирни цели.

Очертани са четири приоритетни области на бъдещо сътрудничество в рамките на инициативата – анализ и развитие на дългосрочната енергийна надеждност, управление на радиоактивни отпадъци, ефективна комуникация с обществеността и развитие на инфраструктурата и образованието за иновации.

„България проявява интерес за участие в последните три от тях“, информира министър Петкова.

Господин Магууд представи текущата ситуация по отношение безопасната експлоатация на атомните централи по света и как ядреният сектор се представя по време на кризата с COVID 19.

През последните месеци АЯЕ направила проучване за това сред държавите-членки. Изводът е, че атомните електроцентрали са изключително надежден и стабилен източник на енергия.

Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище гр. Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните – членки за високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото.

В организацията членуват 33 страни, включително стратегически партньори (Китай, Индия), които оперират почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света. Към момента организацията работи по 22 международни проекта, включително със страни, които не членуват в нея.