“Внасяме искане за дерогация за повишаване на прага за регистрация по ДДС. Това ни е част от коалиционното споразумение. Дерогацията към ЕК е прагът да се повиши от 50 на 100 хиляди лева, което ще облекчи много малките бизнеси, които се борят с всички икономически трудности. Това значително ще намали тяхното административно бреме”.

Това обяви премиерът Кирил Петков преди началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му преди правителствената среща е бил на конференцията на страните от Югоизточна Европа, която е във връзка с енергийната сигурност. “Радвам се, че София става мястото, където страните -Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и дори Украйна – заедно с колегите от Азербайджан, обсъждахме как енергийната сигурност на региона да бъде оптимизирана, за да имаме по-голяма диверсификация, по-ниски цени и оптимизация между системите, за да бъде намален рискът”, подчерта той.