Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за радиото и телевизията. Целта е да се транспонира европейска директива.

Със законопроекта се предлага да бъдат въведени последователни и координирани регулаторни правила за подобряването на защитата на потребителите и децата.

Засилват се мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения.

Законопроектът създава възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30% дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта на това съдържание.

С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите, Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.