Единодушно – със 174 гласа “за”, парламентът създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ на основание Глобалния закон “Магнитски”.

Предложението за съдаването на комисията беше на ДБ. Тя ще работи три месеца и ще изслуша компетентните органи, ще събере информация и документи за установяване на факти и обстоятелства.

Съставът й е на паритетен принцип. За председател беше избрана Надежда Йорданова от ДБ, която получи 118 гласа “за”, 49 – “против”, 23-ма се въздържаха. Другите двама кандидати – Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) беше подкрепен от 48 депутати, 111 гласуваха “против”, 28 се въздържаха. Хамид Хамид от ДПС събра 27 гласа в подкрепа, 75 – “против”, 81 се въздържаха.