С промени в Конституцията Народното събрание ограничи правомощията на президента при назначаването на служебни правителства.

Със 165 гласа беше решено в Конституцията да пише, че държавният глава ще може да избира за служебен премиер между 7 длъжностни лица на високи позиции, като от първоначално определените отпадна председателят на Върховния касационен съд.

За министри могат да бъдат избирани граждани с двойно гражданство. Прието беше още ръководителите на регулаторни органи да бъдат избирани с 2/3 мнозинство в парламента, като се спазват принципите на откритост, прозрачност, публичност, за да бъде гарантиранa независимостта на тези ръководители.

Президентът ще може да избира за служебен премиер измежду председателя на Народното събрание, председателя на Сметната палата или заместника му, управителя и подуправителя на БНБ, омбудсмана или неговия заместник. Ако всички от изброените откажат да заемат тази длъжност и държавният глава не може да назначи служебен кабинет, такъв ще бъде избиран от Народното събрание.

От приетите текстове става ясно още, че парламентът вече няма да се разпуска от президента и ще заседава до избиране на нов. Мотивът на вносителите е, че трябва да има контрол върху служебния кабинет.