Отворени са офертите на кандидатите за изпълнител на строителния надзор при изграждането на 41 км от направлението Видин – Ботевград в участъка от Ружинци до обходния път на Монтана.

Обществената поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор е разделена на три обособени позиции.

В обособена позиция 1 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка – път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“, с дължина 15,391 км. Отворени са офертите на:

 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • „Пътинвест-инженеринг“ АД
 • ДЗЗД „ПРОКОНСУЛТ РУЖИНЦИ“, в което участват: „Интерпроконсулт“ ЕООД, „Рутекс“ ООД и „Инко Естудио Технико“ ЕООД;
 • Обединение „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което влизат: „Ипсилон консулт“ ЕООД, „Тест консултинг“ ООД и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ГсмбХ.

  В обособена позиция 2 е Участък 4 от п. в. „Белотинци“ до п. в. „Винище“, с дължина 12 км. Отворени са предложенията на:

 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • ДЗЗД „БВ Консулт”, в което са: „СТРОЛ-1000“ АД, „ТРИ – ЕС“ ЕООД, „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД;
 • „Пътинвест-инженеринг“ АД;
 • Обединение „Консулт Белотинци-Винище“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Ен Ар консулт“ ЕООД;
 • ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ МОНТАНА“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД и „ИНФРАМ“ АД;
 • ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, в което са: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Трансконсулт – Група“ ЕАД;
 • „Пътища 21 – Е 59“ ДЗЗД, с участници: „Пловдивинвест“ АД, „Т 7 консулт“ ЕООД и „АЕ Дозоринг“ ООД.

  В обособена позиция 3 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка – п. в. „Винище“ до обходния път на Монтана, с дължина 13, 673 км. Отворени са офертите на:

 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • „Пътнивест-инженеринг“ АД;
 • ДЗЗД „Монтана СН“, в което са: „Трансконсулт-БГ“ ООД, „Трансконсулт – Група“ ЕАД и „Гама сървисиз“ ЕООД;
 • „Пътища 21 – Е 59“ ДЗЗД, с участници: „Пловдивинвест“ АД, „Т 7 консулт“ ЕООД и „АЕ Дозоринг“ ООД;
 • Обединение „Консулт Винище – Монтана“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Ен Ар Консулт“ ЕООД и „Урбан инженеринг“ ООД.

Направлението Видин – Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”.

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Снимката е илюстративна.

СЕБН