Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 17 км пътища в Северна България. Със средства от програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и държавния бюджет основно ще се ремонтират

7,7 км от второкласния път II-81 Берковица – Монтана (от км 86+289 до км 94+000) и 9,3 км от третокласния път III-118 Гулянци – Долна Митрополия (от км 14+786 до км 24+150).

На път III-118 Гулянци – Долна Митрополия, в отсечката Долна Митрополия – Победа – Подем, ще бъде изцяло подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи.

Ще бъде ремонтиран и мостът над р. Барата в град Долна Митрополия, който е с дължина 10 м. Индикативната стойност на строителния надзор при ремонта на отсечката е 173 936 лв. без ДДС.

Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • Обединение „Пи Ес – СТРОЛ“, в което са: „Пи Ес Консулт“ ЕООД и „СТРОЛ 1000“ АД;
 • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • Обединение „БУЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, с участници: „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД.

            Основният ремонт на път II-81 Берковица – Монтана, в участъка Боровци – Благово, включва подмяна на пътната настилка, хоризонталната маркировка, ограничителните системи и пътните знаци. Габаритът на тесен участък от пътя, с дължина 35 м, ще бъде разширен и ще се ремонтира мостът над р. Бързия, който е 102 м. Индикативната стойност на строителния надзор е 146 539 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:

 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • Обединение „Пи Ес-СТРОЛ“, в което са „Пи Ес Консулт“ ЕООД и „СТРОЛ 1000“ АД;
 • „Трансконсулт-БГ“ ООД;
 • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • Обединение „БУЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, с участници: „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • Обединение „ПЪТКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ДЗЗД, в което са: „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД.

            Второкласният път II-81 София – Петрохан – Лом е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом. Подобряването на състоянието на път II-81 е сред приоритетите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ се рехабилитират още 43 км от пътя на територията на област София.

С успешното завършване на обекта ще бъде обновен целият проход „Петрохан“, тъй като отсечката на територията на област Монтана беше ремонтирана през 2015 г. по програма „Транзитни пътища V“.