Правителството одобри изплащането на 2 827 050 лв. на училища, организирали туристически пътувания с ученици от I до XI клас по Национална програма „Отново заедно”.

Средствата са за изплащане на оставащите до 50% суми след представени документи от 174 общински, 18 държавни, четири частни и седем училища към Министерство на културата. Програмата предвиждаше
при подаване на формуляра да се финансират половината от заявената сума, а останалите до 50% се изплащат при представяне на договор с туроператор и справка от училището за извършените разходи.

Учениците получиха шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

„Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта бе социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Общият бюджет на програмата бе в размер на 22 600 000 лв.