Министерският съвет одобри прехвърляне на 1 840 800 лв. между две бюджетни програми на Министерството на външните работи, за да се обезпечи предпазването на служителите в страната и в чужбина от COVID-19.

Така ще стане възможно купуването на индивидуални предпазни средства и извършване на редовни и извънредни дезинфекции на административните сгради на централно управление на МВнР, Дипломатическия институт, Държавния културен институт и задграничните представителства.