Правителството отпуска 83 милиона лева по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Средства са за допълнителното нетно възнаграждение от 1000 лева за работещите на първа линия за месеците май и юни.

От отпусната сума 23 милиона лева са за персонала в структурите на МЗ, който ще продължи да получава подкрепата от 1000 лева за работата си на първа линия.

А останалите 60 милиона са трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК за поемане на нуждите при изплащането на 1000-та лева на договорните партньори на първа линия, както и за осигуряването на сумата от 10 лева за поставена ваксина, също покривана от Здравната каса.