Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. в общ размер до 30 млн. лв.

Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти.

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 27.8 млн. лв.

Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 2.2 млн. лв.