Отпускат допълнителни 1,5 млн. лева на първите 52 общини в страната, които са създали условия за провеждане на подготовка в детските градини за 4-годишните със задължителна предучилищна подготовка.

Допълнителните средства са предназначени за над 4000 деца.

За настоящата година са предвидени общо 36 млн. лв. за издръжка на 4-годишните деца в градините.

„Мярката е част от управленската ни програма и част от усилията ни да включим повече деца ефективно в образователната система. Изследванията показват, че децата от уязвими групи, които са включени по-рано, имат много по-малко дефицити в знанията, по-голяма част от тях достигат до гимназиално образование и отпадат по-рядко от образователната система“, изтъкна по време на днешното правителствено заседание министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Министърът напомни, че след приетите през миналата година законодателни промени, общините имат възможност в рамките на три години да решат кога да се включат.