Правителството одобри изменение на Спогодбата между България и Русия за международни автомобилни превози.

С изменението отпада необходимостта от използването на транзитни разрешителни за извършването на международни автомобилни превози на товари, през териториите на двете страни.