По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави.

Той влиза в световния календар по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.

Днешният ден е прекрасен повод да се обадим на любимите ни учители и да ги поздравим за празника им.

Учителската професия изисква редица качества като търпение и себеотдаване, поради което тя е смятана за призвание.

„В какво се състои разликата между добрите и великите учители? Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.“ – Мария Калас