До 3 месеца да бъде избрана фигура, която да разследва главния прокурор.

Тази законодателна инициатива предлагат от управляващото мнозинство.

Контрольорът ще се избира с обикновено мнозинство от прокурорската колегия, а право на предложения ще могат да правят шестима от членовете й.

Кандидатите ще трябва да имат 12 години стаж като магистрати и през последните 5 години да нямат дисциплинарни наказания.

СЕБН