От 31 август до 30 септември българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедурата “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на малките и средни предприятия (МСП)”, финансирана от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата.

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 млн. лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми може да бъде намерен в сайта на Агенцията.

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството, посочват от ИАНМСП.