Медицинският университет – София и Аграрният университет – Пловдив се присъединиха към консорциуми, част от инициативата „Европейски университети“.

Европейската комисия одобри още четири алианса, в два от които участват българските висши училища. С тях университетите в България, които са пълноправни партньори в европейски консорциуми, стават общо седем.

Медицинският университет влиза в консорциума INGENIUM, който включва още девет европейски висши училища, а Аграрният в Пловдив се присъедини към UNIgreen, заедно с още седем университета. Пловдивското висше училище е първото българско, което е водещ партньор в такъв алианс.

В обединенията участват университети от Исландия, Швеция, Финландия, Ирландия, Германия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Полша, Румъния и Гърция. Консорциумите, които са част от мрежата, са общо 44. В тях участват 340 висши училища от 31 държави (всички държави-членки на ЕС и Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция).

Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри възможностите за повишаване нивото на научните изследвания в тях и да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания. Всеки от консорциумите получава около 14,4 милиона евро за период от четири години по програма „Еразъм+“.